Til beboere i Smiberget Borettslag

Bergen, 13/10-2020

Ditt boligselskap har valgt Ohmia Charging som totalleverandør av ladetjeneste for ladbare biler.  Ohmia tar ansvar for alt når det kommer til lading av ladbare biler i ditt boligselskap – bortsett fra å koble ladekabelen i laderen.   

 

 

 

 

Utbygging

 

Styret har inngått avtale med Ohmia Charging om utbygging av ladeanlegg for lading av biler i deres parkeringsanlegg. Det blir tilrettelagt for elbil lading på faste plasser og alle får anledning til å bestille lader. Hvilke områder som blir tilrettelagt for lading ser dere på kart på neste side. Laderen vil ha en maks effekt på 11kW/7,2kW, men anlegget er lastbalansert og ladeeffekten kan derfor variere avhengig av hvor mange som lader samtidig. Ladeanlegget er bygget slik at tilgjengelig effekt til enhver tid fordeles rettferdig.

 

Det er Bravida som bygger ladeanlegget for Ohmia Charging og det er deres respektive ansatte dere vil treffe på ifm. byggingen. Bravida skal i byggeperioden installere kabler for å legge frem strøm og tilrettelegge for ladere på alle parkeringsplassene i utpekte områder. Det vil derfor bli behov for tilkomst i alle garasjer og noen uteområder vil være avstengt i perioder. Borettslaget vil sende ut SMS varsling når den enkelte parkeringsplass blir berørt.

Kontaktperson hos Bravida ifm utbyggingen er Tore Dagestad tlf 954 22 807.

 

Bestilling av lading kan først gjøres når anlegget er ferdigstilt. Nærmere informasjon om dette vil komme fra styret når dette er klart. Dersom alt går etter planen, vil vi åpne for bestilling før jul. 

 

Alle henvendelser ang ladeanlegget/lading av din bil rettes til Ohmia Charging, se kontaktopplysninger siste side.

 

 

 

Byggeperioden for hele elbilanlegget er uke 42 til uke 51.

 

 

 

  

 

 

  

 

 

KART

 

 

  

 

 

  

 

 

Kort om Ohmia Charging:  

 

 

Ohmia Charging tar investeringen av en komplett ladepark i ditt boligselskap uten kostnader for fellesskapet.   

Vi etablerer ladeanlegg som vist på kart fordelt i hele borettslaget, slik at alle beboere kan koble seg til ladeanlegget når behovet for lading melder seg. Det er ingen bindingstid på ladetjenesten for beboere i boligselskapet.  

   

Lading blir enkelt, smart og rettferdig:   

Du får en forutsigbar og enkel løsning. Du betaler en etableringskostnad for å få tilgang til ladetjenesten og en fast månedskostnad avhengig av ditt ladebehov. Skulle ditt ladebehov endres, kan månedskostnaden enkelt justeres. Inkludert i månedskostnaden er leie av ladeboksen og ladeanlegget, strømforbruk, drift, forsikring og årlig service av anlegget. Enkelt!  

   

Det er vårt ansvar å levere en ladeteknologi som spiller på lag med alle de nyeste standardene, og det er vår oppgave å sørge for at anlegget oppdateres i takt med behovene fremtidens elbiler vil ha. Blir en lader ødelagt eller ikke fungerer som den skal, reparerer eller erstatter vi den. Smart!  

   

Kun de som trenger lader betaler for tjenesten. Med vår løsning er det ikke bare de som har ladbar bil som er vinnerne, men også de som ikke trenger lader nå. Alle får tilrettelagt for lading når boligselskapet inngår avtale med Ohmia Charging, og det vil resultere i en verdiøkning av boligen – uten noen kostnad. Rettferdig!  

 

 

Alle spørsmål og henvendelser knyttet til ladetjenesten blir håndtert av vår egen serviceavdeling. 

 

 

www.ohmiacharging.no

46 42 60 00

ohmia@ohmiacharging.no

 

 

Fyllingsdalen - 25. Nov
6 ºC

Siste nyheter

Felleskostnader 2021
Fyllingsdalen den 16.11.20...


Container til rydding av fellesareal
De neste ukene så vil det bli satt...


Generalforsamling 2020 ble avholdt 02.09 på Hotel Terminus
 Protokollen fra generalforsamlingen...


Informasjon fra styret
Styrekontoret og vedlikeholdsavdelingen er...


Tiltak i borettslagets vedlikeholdsavdeling i forbindelse med Corona
I forbindelse med anbefalinger som...