Parkering og garasje

Tildeling av parkeringsplass eller garasje fås ved å kontakte styrekontoret, styrekontor@smiberget.no
På noen områder så er det venteliste for tildeling av parkeringsplass. 
Tildelingen blir da tildelt via ansinitet fra når man har satt seg på venteliste. 


Vest Park er ansvarlig for å kontrollere borettslagets område.
Les nøye de skiltene som er satt opp. Parkering kun på oppmerkede plasser.
Alle gjesteparkeringer er skiltet. 

Maks periode for parkering utenfor inngangspartiene ved av og på lessing er 30min..

Det er mulig å få utskrevet et midlertidig parkeringsbevis slik at man lovlig kan stå utenfor blokken i en periode i forbindelse med innflyttingen. Ta kontakt med styrekontoret.

Vakttelefon:       94 28 05 14

 

Fra borettslagets vedtekter: 

16. Parkering/garasjer:

 

Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom.
I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse.
Styret skal også sørge for de nødvendige skilter og materiell til regulering.

 

Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område, på en slik måte at det virker sjenerende eller volder ulemper for eksempel ved sperring av adkomstveier, støy og motoralarm eller eksos. Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert slik at de volder ulempe, kan fjernes ved beslutning fra styret eller dem som styret bemyndiger.

 

Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av motorkjøretøyer innenfor borettslagets område. Brudd på disse regler av andelseierne eller deres husstandsmedlemmer, får samme virkning som brudd på husordensreglene for øvrig.

 

  1. Garasjer og parkeringsplasser er en del av borettslagets felleseiendom og administreres av styret eller den som styret bemyndiger.
  2. Tildeling av garasje/ parkeringsplass skjer etter ansiennitet i borettslaget.
  3. Dersom en andelseier ikke ønsker å benytte tildelt plass, tilbakeføres plassen til borettslaget.
  4. Ved overdragelse/ salg av andel, vil garasje/ parkeringsplass ikke automatisk følge med. Nye andelseiere må søke styret om å få tildelt garasje/ parkeringsplass.
  5. Garasje/ parkeringsplass er personlig og kan ikke fremleies uten styrets godkjenning.
  6. Garasje/ parkeringsplass forbeholdes biler som er i kjørbar stand.
  7. Hver beboer plikter til å holde sin garasje ryddig.

 

Fyllingsdalen - 2. Des

-2 ºC

Siste nyheter

ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2022.
Til


Montering av nytt låsesystem oppstart 2. desember i Ture Nermans vei 9
Som informert om på...


Ohmia er nå ferdig med utbygging av alle ladestasjonene på C området.
Alle som har parkeringsplass med ladepunkt...


Har du låst deg ute eller mistet nøkkel?
Har du låst deg ute? I vaktmesters...


Problemer med vannet etter ordinær arbeidstid
Får man lekkasje etter at...