Parkering og garasje

Tildeling av parkeringsplass eller garasje fås ved å kontakte styrekontoret, styrekontor@smiberget.no
På noen områder så er det venteliste for tildeling av parkeringsplass. 
Tildelingen blir da tildelt via ansinitet fra når man har satt seg på venteliste. 
Parkeringsplass koster kr 90,- pr mnd.
Garasje koster kr 350,- pr mnd.
Trenger du plass med lademulighet må dette meldes til styrekontoret. 
Alle garasjer har ladepunkt. 
Bestilling av ladeabbonement gjøres via https://www.ohmiacharging.no/
Parkeringsplass og garasje kan ikke fremleies. 


Vest Park er ansvarlig for å kontrollere borettslagets område.
Les nøye de skiltene som er satt opp. Parkering kun på oppmerkede plasser.
Alle gjesteparkeringer er skiltet. 

Maks periode for parkering utenfor inngangspartiene ved av og på lessing er 30min.


Vakttelefon:       94 28 05 14


 

Fra borettslagets vedtekter: 

16. Parkering/garasjer:

 

Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom.
I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse.
Styret skal også sørge for de nødvendige skilter og materiell til regulering.

 

Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område, på en slik måte at det virker sjenerende eller volder ulemper for eksempel ved sperring av adkomstveier, støy og motoralarm eller eksos. Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert slik at de volder ulempe, kan fjernes ved beslutning fra styret eller dem som styret bemyndiger.

 

Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av motorkjøretøyer innenfor borettslagets område. Brudd på disse regler av andelseierne eller deres husstandsmedlemmer, får samme virkning som brudd på husordensreglene for øvrig.

 

  1. Garasjer og parkeringsplasser er en del av borettslagets felleseiendom og administreres av styret eller den som styret bemyndiger.
  2. Tildeling av garasje/ parkeringsplass skjer etter ansiennitet i borettslaget.
  3. Dersom en andelseier ikke ønsker å benytte tildelt plass, tilbakeføres plassen til borettslaget.
  4. Ved overdragelse/ salg av andel, vil garasje/ parkeringsplass ikke automatisk følge med. Nye andelseiere må søke styret om å få tildelt garasje/ parkeringsplass.
  5. Garasje/ parkeringsplass er personlig og kan ikke fremleies uten styrets godkjenning.
  6. Garasje/ parkeringsplass forbeholdes biler som er i kjørbar stand.
  7. Hver beboer plikter til å holde sin garasje ryddig.

 

Fyllingsdalen - 27. Mai

16 ºC

Siste nyheter

Blåtur onsdag 19. juni
Vi i styret ønsker å invitere...


Påskeverksted tirsdag 12. mars.
Tirsdag 12. mars kl.17.00-19.00 blir det...


ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2024.
Til Andelseierne i Smiberget...


Juleverksted tirsdag 5 desember
Vi ønsker å invitere til...


Bemanning i borettslaget
Pga midlertidig lav bemanning i...