ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2024.


Til Andelseierne i Smiberget borettslag.


Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 06.11.2023 vedtatt følgende endringer fra 01.01.2024.

•Netto felleskostnader økes med 7 % pga. generell prisstigning.

•Varmeforskuddet senkes med 25 %. Fjernvarme fra Eviny Termo AS forsyner fyrsentralen SOL med varme. Prisen på fjernvarme er fremdeles koblet direkte til prisen på elektrisk strøm. Prisen på strøm, og dermed fjernvarmen, har imidlertid vært lavere i 2023 enn styret for fyrsentralen SOL fryktet. Dette avspeiles i budsjettet for 2024.
Styret i Smiberget senker innbetalingen av varmeforskuddet i tråd med budsjettet til fyrsentralen SOL for 2024. Dette resulterer i en senkning av varmeforskuddet med 25 % i forhold til 2023.

•Ny kollektiv bredbånds- og TV-avtale fra 01.01.2024 til 375 kr pr mnd. I den nye avtalen dobles bredbåndet fra 50 Mpps til 100 Mpps, og antall TV-poeng økes fra 50 til 70. De som i dag har en individuell, utvidet bredbånds-avtale med Telia, vil kunne få rabatt på denne. Telia vil sende ut info til alle.

•Øvrige felleskostnader (vasking, parkering og garasje) forblir uendret.

•De totale felleskostnadene vil da øke med et beløp fra 50 kr til 128 kr pr. mnd., avhengig av størrelsen på leiligheten.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Smiberget borettslag

Fyllingsdalen - 27. Mai

16 ºC

Siste nyheter

Blåtur onsdag 19. juni
Vi i styret ønsker å invitere...


Påskeverksted tirsdag 12. mars.
Tirsdag 12. mars kl.17.00-19.00 blir det...


ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2024.
Til Andelseierne i Smiberget...


Juleverksted tirsdag 5 desember
Vi ønsker å invitere til...


Bemanning i borettslaget
Pga midlertidig lav bemanning i...