ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2022.

  • 2021.11.29

Til

Andelseierne i Smiberget borettslag.

 

ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2022.

 

Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 30.10.2021 vedtatt følgende endringer fra 01.01.2022:

• Varmeforskuddet økes med 8 %.

• Kollektiv TV-avtale ble på generalforsamling 30.06 vedtatt endret til Kollektiv TV- og bredbåndavtale. Denne økes fra 210 kr pr mnd. til 249 kr pr mnd.

• Vasking av trappegang og fellesareal + matter i vintermånedene reduseres fra 120 kr pr mnd. til 90 kr pr mnd.

• Øvrige felleskostnader forblir uendret.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Smiberget borettslaget

 


Montering av nytt låsesystem oppstart 2. desember i Ture Nermans vei 9

  • 2021.11.23

Som informert om på generalforsamlingen skal borettslaget bytte til nytt låsesystem.

Styret har engasjert inn Certego til å gjøre jobben.
Certego starter monteringen torsdag 2. desember fra kl.08.00 i Ture Nermans- vei 9 - 12 og 11 etg.

Dato for din leilighet står til slutt i dokumentet.

Hvis borettslaget ikke gis tilgang eller det er montert lås som ikke går på borettslaget sitt låsesystem, må dette meldes til styrekontor@smiberget.no.

Hvis vi ikke får annen beskjed, vil dere få ny lås på inngangsdøren som planlagt.

Hvis borettslaget ikke får tilgang, må andelseier selv påkoste bytte av låsen i etterkant.

 

§ 5-1 i Borettslagsloven: Det er andelseiers plikt å gi borettslaget tilgang til å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Les mer

Ohmia er nå ferdig med utbygging av alle ladestasjonene på C området.

  • 2021.11.08

Alle som har parkeringsplass med ladepunkt og ønsker mulighet for lading kan kjøpe ladeabonnement via: https://www.ohmiacharging.no/bestilling/soek/?q=Smi&c=2460. Dere finner nummer på parkeringsplassen dere har og velger denne på nettsiden til Ohmia. 

 


Generalforsamling 2021 ble avholdt 30.06

  • 2021.07.01

30. juni ble generalforsamlingen for 2021 avholdt i Terminus Hall på Hotell Terminus.

Protokollen fra generalforsamlingen finner dere under Møter - Generalforsamling


Ohmia Charging nærmer seg ferdig med utbygging av ladestasjonene i borettslaget.

  • 2021.01.04

 

Alle områdene blir ikke ferdig samtidig, men alle vil bli ferdige i løpet av de første mnd av 2021.

I første omgang så vil det bli området ved Torgny Segerstedts vei 67 og området ved Ture Nermans vei 47 (ovenfor basketballbanen på C-området) bli ferdige.
Ved Torgny Segerstedts vei 67 blir det 15 plasser.


Har man parkeringsplass eller garasje på plassene under så kan dere fra og med tirsdag 5.januar bestille lading via https://www.ohmiacharging.no/bestilling/soek/?q=smiberget&c=2460

C området.
Garasje: 1-18.
Parkering: C-45 – C-61.

B området.
Garasjer (Alle)
Parkering: B-16 - B-43

 

OBS. BEBOERE SOM IKKE HAR P-PLASS MED LADEMULIGHET MÅ FØRST FÅ TILDELT P-PLASS MED LADEMULIGHET AV BORETTSLAGET FØR MAN BESTILLER LADING HOS OHMIA CHARGING!

 


Styret har bestemt at ingen skal miste parkeringsplass pga ladestasjonene.
Ansiennitet som følger hvor lenge man har hatt parkeringsplass eller stått på venteliste, vil være som før, uavhengig av hvilke bil man har.
Men alle som står parkert ute et sted hvor det blir installert ladestasjon og ikke har ladbar bil og benytter ladetilbudet, må være forberedt på å måtte bytte parkeringsplass.
Dette kan medføre at noen vil få parkeringsplass litt lengre fra boligen, men kan også bety at noen får nærmere plass.

For at vi skal kunne kartlegge hvem som trenger lademuligheter så ber vi samtlige beboere som har ladbar bil om å sende inn e-post til styrekontoret om dette, 
styrekontor@smiberget.no.


Meldingen må inneholde:
• Navn på andelseier. Eks: Ola Nordman
• Adresse. Ture Nermans vei 9
• Bilnummer. EL123456
• Nåværende parkeringsplass. C-123
• Ønske om parkering/garasje. Ønsker parkeringsplass men også å stå på venteliste for garasje.

Vi vil da forsøke å omorganisere biler slik at alle som trenger å lade får mulighet til dette og at alle kan få parkering nærmest boligadresse.

I førsteomgang så vil blokkene i nærheten av Torgny Segerstedts vei 67 og Ture Nermans vei 47 bli organisert.
Når resten av borettslaget blir ferdig så vil vi sende ut nye meldinger.
Så hvis du for eksempel bor i Ture Nermans vei 9 eller Torgny Segerstedts vei 45 og ønsker lademulighet nå så vil du ikke få tilbud om parkeringsplass ved disse områdene, men vil få mulighet når ladestasjonene ved deres område er klare for bruk.
Men send allikevel e-post med informasjonen over til styrekontoret slik at vi kan få registrert dette.

OBS! Vi vil ikke flytte noen ut av garasjene pga ladestasjoner. Men hvis noen ønsker å bytte garasje mot parkingsplass så kan dette meldes fra om til styrekontoret.
Parkeringsplassene som har ladestasjon vil bli foretrukket elbiler, men fremdeles vil ansiennitet være viktigst.

Når anlegget er klart for drift så vil borettslaget sammen med Ohmia sende ut informasjon om dette. Beboere som har parkeringsplass med lademulighet, kan da gå inn på Ohmia sin nettside og tegne ladeabonnement. 

Styret har inngått avtale om at de første 30 dagene etter at det åpnes for lademulighet på hver plass så vil det være gratis og etablere ladeabbonement.
Etter 30 dager så vil prisen være kr 4999 resten av tiden.


Felleskostnader 2021

  • 2020.11.17

Fyllingsdalen den 16.11.20

 Til andelseierne i Smiberget borettslag.

  

ØKNING AV FELLESKOSTNADER FOR 2021.

 

 Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 16.11.2020 vedtatt å øke:

 

·        Netto felleskostnader (husleie) med 3 % fra 1.1.2021.

·        Leie av parkeringsplass fra 75 kr til 90 kr fra 1.1.2021.

·        Leie av garasje fra 300 kr til 350 kr fra 1.1.2021.

·        Øvrige felleskostnader blir uendret i forhold til 2021.

  

Netto felleskostnader = Felleskostnader – brenselsforskudd, TV-avtale, vaskeordning og parkering/ garasje                                                                                              

            

                                                          Med vennlig hilsen

                                Styret i Smiberget borettslag

 

PS! Har du ikke mottatt sms eller e-post fra borettslaget. Ta kontakt med styrekontoret på tlf 55162433 eller styrekontor@smiberget.no for å registre riktig kontaktinformasjon. 


Container til rydding av fellesareal

  • 2020.10.15

De neste ukene så vil det bli satt ut containere på området slik at man kan få ryddet fellesarealer i blokken.

Onsdag 21.oktober vil det bli satt ut containere på A og B området.
Onsdag 28. oktober vil det bli satt ut containere på C området.
Containerne blir satt ut på vanlige plasser og blir hentet inn fredag. 

Borettslagets ansatte vil i ikke være tilgjengelig for å hente avfall.
Dette skyldes den pågående pandemien.

Større ting som møbler må beboer selv få kastet i container.
Man kan kun benytte seg av gjennomsiktige avfall sekker.
Elektriske produkter, maling, oljer, rengjøringsprodukter, farlig avfall skal ikke kastes i container.  

 

Les mer

Informasjon fra styret

  • 2020.04.21

Styrekontoret og vedlikeholdsavdelingen er fremdeles stengt for publikum. Kontakten foregår på e-post eller telefon.
De ansatte har fått beskjed om å ikke gå inn i leiligheter om det ikke er ytterst nødvendig. 

Les mer

Tiltak i borettslagets vedlikeholdsavdeling i forbindelse med Corona

  • 2020.03.12

I forbindelse med anbefalinger som myndighetene har kommet med så vil vedlikeholdsavdelingen være redusert bemannet en periode.

For å begrense smittefare så vil borettslagets kontorer holde lukket for publikum.

Trenger man kontakt med borettslaget så vil e-post og telefoner bli betjent i åpningstiden.


Informasjon fra borettslaget.

  • 2019.11.30

Husk å bytte batteri i røykvarslerne minst 1 gang i året.

1. desember er røykvarslernes dag. Da er det en god mulighet å legge rutine for å bytte batteri i røykvarsleren dine. 

Alle leiligheter skal være utstyrt med minst 1 røykvarsler dekket av borettslaget, i tillegg til brannslukkingsapparat.
Husk også å teste at den virker jevnlig. 

Har du flyttet inn i en leilighet hvor det ikke er røykvarsler så kan man få dette utlevert ved å ta kontakt på vaktmester eller styrekontoret. 

• Sjekk at stearinlysene er ordentlig slukket.

• Ikke lad mobilen eller nettbrettet om natten.

• Komfyrvakt. Komfyren er den største årsaken til boligbrann. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke teknisk feil ved produktet. En komfyrvakt vil hindre at det oppstår farlige situasjoner.

 

Les mer

Fyllingsdalen - 2. Des

-2 ºC

Siste nyheter

ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2022.
Til


Montering av nytt låsesystem oppstart 2. desember i Ture Nermans vei 9
Som informert om på...


Ohmia er nå ferdig med utbygging av alle ladestasjonene på C området.
Alle som har parkeringsplass med ladepunkt...


Har du låst deg ute eller mistet nøkkel?
Har du låst deg ute? I vaktmesters...


Problemer med vannet etter ordinær arbeidstid
Får man lekkasje etter at...