Ferieavvikling

 • 2024.07.22

Fra 22. juli til og med mandag 12. august vil det være redusert bemanning i borettslaget pga ferieavvikling.

 


 Informasjonsskriv som gjelder heiser i høyblokkene.

 • 2024.07.08

Til beboere i TN 9 & TN 45

 

Styret jobber fremdeles med detalj planlegging for nye heiser. Arbeidet er i sluttfasen, vi håper å kunne presentere dette på en ekstra generalforsamling over sommeren.

Vi vet at det er store problemer med at heisene står i Ture Nermans vei 9.

Den ene heisen er ute av drift.
Schindler har problemer med å få rette deler for å kunne sette denne heisen i drift igjen, og det er usikkert når/om dette kan løses.

Heisen som er i drift, får ekstra belastning som dessverre kan medføre driftsstans innimellom.

Styret har forståelse for frustrasjonen dette medfører for dere beboere. Vi jobber hele tiden sammen med de ansatte og Schindler for at den ene heisen skal være i drift.

Dessverre så har det vist seg at Schindler ikke har klart å stille med vakter og derfor så har dette medført at heisen har stått lengre enn ønsket.

I Ture Nermans vei 45 virker begge heisene pr dags dato, men vi er oppmerksomme på at det kan bli utfordringer her også.

Styret vil komme med mer informasjon omkring nye heiser så snart dette foreligger. 
Forhåpentligvis kan vi rett over sommerferien sende ut mer informasjon sammen med innkalling til en ekstra ordinær generalforsamling.

 

Vennlig hilsen
Styret


GENERALFORSAMLING 2024

 • 2024.04.04

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i 2024 onsdag 3. april.

Protokoll lagt ut under fanen dokumenter øverst  og generalforsamling.


Påskeverksted tirsdag 12. mars.

 • 2024.03.05

Tirsdag 12. mars kl.17.00-19.00 blir det arrangert påskeverksted i "klubben"

Vi serverer saft og noe å knaske på mens vi lager påskepynt. 

Arrangementet er gratis og vi håper barn i alle aldre vil bli med.

Klubben holder til Torgny Segerstedts vei 67

 

Velkommen :) 

Mvh Miljøutvalget


ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2024.

 • 2023.11.23


Til Andelseierne i Smiberget borettslag.


Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 06.11.2023 vedtatt følgende endringer fra 01.01.2024.

Les mer

Juleverksted tirsdag 5 desember

 • 2023.11.22

Vi ønsker å invitere til juleverksted tirsdag 5 desember i "klubben" kl.17.00 - 19:00.

Adresse: Torgny Segerstedts vei 67.

 

Kom i julestemning mens du lager julepynt og julekort. 

 


Bemanning i borettslaget

 • 2023.11.07

Pga midlertidig lav bemanning i vedlikeholdsavdelingen, er styrekontoret ubemannet en periode og alle henvendelser må rettes via e-post styrekontor@smiberget.no eller på telefon 55162433.

Henvendelser til vedlikeholdsavdelingen må også rettes til styrekontorets e-post eller tlf 55162433.

Åpningstider for styrekontor og vedlikeholdsavdelingen vil være kl.07:00-14:30.


Til beboere i Ture Nermansvei 9 og 45

 • 2023.05.26

Som kjent har vi i den senere tid hatt tekniske problem med heisene. Noen av problemene skyldes bl.a. manglende tilgang på deler til heisene.

 

Før årsskiftet ba styret heisfirmaet Schindler om statusrapport angående heisene i TN 9 og 45.

03.01.2023 ble rapporten behandlet på styremøte. I den gikk det frem at heisene hadde en restlevetid på ca. 5 år. Derfor satte styret i gang en prosess for utskifting av heiser.

 

 

Les mer

Påskeverksted

 • 2023.04.30

 

Påskeverkstedet som ble arrangert 28. mars var en stor suksess.

Masse barn fra borettslaget møtte opp og lagde flott påskepynt mens dem koste seg med saft og litt snacks.

 

Styret håper flere foreldre fra borettslaget ønsker å bidra med å arrangere slike tiltak.

Styret har i lang tid ønsket å etablere et miljøutvalg.

Det er en del spørsmål om det er tidkrevende å sitte i miljøutvalget.
Svaret på det er at dette styret man egentlig selv og i henhold til hva man ønsker å arrangere.

 

Ta kontakt med styrekontor@smiberget.no hvis dere ønsker å bidra eller har spørsmål i forbindelse med dette.

 

 

 


ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2023.

 • 2022.11.26

Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 14.11.2022 vedtatt følgende endringer fra 01.01.2023: 

Netto felleskostnader økes med 3 % pga. generell prisstigning.

Varmeforskuddet økes med 50 %. Fjernvarme fra Eviny Termo AS forsyner nå fyrsentralen SOL med varme. Prisen på fjernvarme er koblet direkte til prisen på elektrisk strøm. Når prisen på strøm går opp, blir fjernvarmen som leveres til fyrsentralen SOL også dyr. 

Det har vært svært vanskelig for styret i fyrsentralen SOL å sette opp budsjett for 2023 pga. de store svingningene i strømprisen.

Den Kollektive TV- og bredbåndavtalen økes fra 249 kr pr mnd. til 289 kr pr mnd. Telia ville komme med denne økningen fra 01.07.2022, men styret klarte å få den utsatt til 01.01.2023.

Øvrige felleskostnader forblir uendret.

 

 


Sortering av matavfall

 • 2022.09.27

BIR har utplassert containere for resirkulering av matavfall sammen med restavfallscontainerne i borettslaget.
Eneste stedet vi ikke har matavfallscontainer sammen med restavfall er ved Torgny Segerstedts vei 65, her er det plassert matavfallcontainer ved flaggstangen på B området. 


Denne er et tiltak som ikke koster borettslaget noe, men kan være med å påvirke den totale renovasjonskostnaden. All kildesortering er med på å redusere renovasjonskostnaden.

Les mer

Flytting av containere i Ture Nermansvei

 • 2022.08.23

Containerne som stod plassert rundt Ture Nermansvei 9 og Bunnpris er nå flyttet til den store plassen nedenfor Bunnpris. 
Dette gjelder restavfallscontainerne som stod foran og bak Ture Nermansvei 9 + plast, papir og glasscontainerene som som har stått plassert ved Bunnpris og utenfør høyblokken. 

 

 


Vask av fasadene i Torgny Segerstedtsvei

 • 2022.08.19

I løpet av høsten så skal Ability AS vaske fasadene på alle blokkene i Torgny Segerstedtsvei. 
Se under tidsplan for din blokk. 

Arbeidet vil pågå hele uken mellom kl. 08 og 18.
Det er da svært viktig at vinduer og altandører er lukket. Puter og andre gjenstander som ikke tåler vann må også fjernes fra altanene. 

 

 

Adresse

Dato for vask av fasade

Torgny Segerstedtsvei 3 til 5

uke 33

Torgny Segerstedtsvei 7 til 9

Uke 34

Torgny Segerstedtsvei 11 til 13

Uke 35

Torgny Segerstedtsvei 15 til 17

Uke 35

Torgny Segerstedtsvei 19 til 21

Uke 36

Torgny Segerstedtsvei 23 til 25

Uke 36

Torgny Segerstedtsvei 35 til 37

Uke 37

Torgny Segerstedtsvei 39 til 43

uke 37

Torgny Segerstedtsvei 45 til 47

uke 37

Torgny Segerstedtsvei 49 til 53

uke 38

Torgny Segerstedtsvei 55 til 59

uke 38

Torgny Segerstedtsvei 61 til 65

uke 39

Torgny Segerstedtsvei 67 til 73

uke 39


Blåtur onsdag 29. juni

 • 2022.04.07

Endelig kan vi reise på tur igjen.

 

Onsdag 29. juni arrangeres det blåtur for Smibergets voksne.

Påmelding via styrekontor@smiberget.no eller 55 16 24 33.

Fremmøte ved Bunnpris kl.08.30 - Retur ca kl.19.00.

 

PÅMELDINGSFRIST 14 JUNI - FØRSTEMANN TIL MØLLA

 

 


Åpningstider i Påsken

 • 2022.04.06

Styrekontoret er stengt fra og med 08. april.

Vedlikeholdsavdelingen vil være bemannet frem til onsdag 13. april.

 

Viktige telefonnumre: 
Unik VVS vakttelefon: 55 59 61 50
Schindler Heis vakttelefon: 800 31 790
Innlåsning Avarn Security: 915 94 092 
Certego låsesmed: 09145


Montering av nytt låsesystem Oppstart Torgny Segerstedts vei

 • 2022.02.04

Som informert om på generalforsamlingen skal borettslaget bytte til nytt låsesystem.

Styret har engasjert inn Certego til å gjøre jobben.

 

 

Les mer

Nyttig informasjon

 • 2022.01.06

Vi får mange henvendelser som man kan finne svar på nettsiden vår. 

http://www.smiberget.no/Nyttig%20informasjon.

- Smør låser og hengsler på dører og vinduer et par ganger i året, feks med WD-40.

- Salt til inngangspartiet er plassert i bossrommet ved inngangspartiet. Er det tomt så sender dere en e-post til vaktmesterkontor@smiberget.no så fyller vi på. Det skal også stå snømåke utstyr i bossrommet. 

 

Tips oss gjerne om ting vi kan få lagt inn på nettsiden. 

Tips sendes til styrekontor@smiberget.no 


Montering av nytt låsesystem oppstart C området

 • 2021.12.07

Som informert om på generalforsamlingen skal borettslaget bytte til nytt låsesystem.

Styret har engasjert inn Certego til å gjøre jobben.

Se fremdriftsplan for din blokk nederst.

Les mer

Ohmia er nå ferdig med utbygging av alle ladestasjonene på C området.

 • 2021.11.08

Alle som har parkeringsplass med ladepunkt og ønsker mulighet for lading kan kjøpe ladeabonnement via: https://www.ohmiacharging.no/bestilling/soek/?q=Smi&c=2460. Dere finner nummer på parkeringsplassen dere har og velger denne på nettsiden til Ohmia. 

 


Har du låst deg ute eller mistet nøkkel?

 • 2021.10.25

Har du låst deg ute? I vaktmesters arbeidstid (kl.07:00 – 14:30) kan vaktmester kontaktes for innlåsing. Dette forutsetter imidlertid at vaktmester har kapasitet til dette. 
Utenom dette skal beboer ringe Avarn sin nøkkelservice (tlf. 95194092).
Det påløper et gebyr som andelseier må betale. 

 

Avarn Security (tidligere Nokas) nøkkelservice 95194092.


Felleskostnader 2021

 • 2020.11.17

Fyllingsdalen den 16.11.20

 Til andelseierne i Smiberget borettslag.

  

ØKNING AV FELLESKOSTNADER FOR 2021.

 

 Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 16.11.2020 vedtatt å øke:

 

·        Netto felleskostnader (husleie) med 3 % fra 1.1.2021.

·        Leie av parkeringsplass fra 75 kr til 90 kr fra 1.1.2021.

·        Leie av garasje fra 300 kr til 350 kr fra 1.1.2021.

·        Øvrige felleskostnader blir uendret i forhold til 2021.

  

Netto felleskostnader = Felleskostnader – brenselsforskudd, TV-avtale, vaskeordning og parkering/ garasje                                                                                              

            

                                                          Med vennlig hilsen

                                Styret i Smiberget borettslag

 

PS! Har du ikke mottatt sms eller e-post fra borettslaget. Ta kontakt med styrekontoret på tlf 55162433 eller styrekontor@smiberget.no for å registre riktig kontaktinformasjon. 


Container til rydding av fellesareal

 • 2020.10.15

De neste ukene så vil det bli satt ut containere på området slik at man kan få ryddet fellesarealer i blokken.

Onsdag 21.oktober vil det bli satt ut containere på A og B området.
Onsdag 28. oktober vil det bli satt ut containere på C området.
Containerne blir satt ut på vanlige plasser og blir hentet inn fredag. 

Borettslagets ansatte vil i ikke være tilgjengelig for å hente avfall.
Dette skyldes den pågående pandemien.

Større ting som møbler må beboer selv få kastet i container.
Man kan kun benytte seg av gjennomsiktige avfall sekker.
Elektriske produkter, maling, oljer, rengjøringsprodukter, farlig avfall skal ikke kastes i container.  

 

Les mer

Informasjon fra styret

 • 2020.04.21

Styrekontoret og vedlikeholdsavdelingen er fremdeles stengt for publikum. Kontakten foregår på e-post eller telefon.
De ansatte har fått beskjed om å ikke gå inn i leiligheter om det ikke er ytterst nødvendig. 

Les mer

Tiltak i borettslagets vedlikeholdsavdeling i forbindelse med Corona

 • 2020.03.12

I forbindelse med anbefalinger som myndighetene har kommet med så vil vedlikeholdsavdelingen være redusert bemannet en periode.

For å begrense smittefare så vil borettslagets kontorer holde lukket for publikum.

Trenger man kontakt med borettslaget så vil e-post og telefoner bli betjent i åpningstiden.


Informasjon fra borettslaget.

 • 2019.11.30

Husk å bytte batteri i røykvarslerne minst 1 gang i året.

1. desember er røykvarslernes dag. Da er det en god mulighet å legge rutine for å bytte batteri i røykvarsleren dine. 

Alle leiligheter skal være utstyrt med minst 1 røykvarsler dekket av borettslaget, i tillegg til brannslukkingsapparat.
Husk også å teste at den virker jevnlig. 

Har du flyttet inn i en leilighet hvor det ikke er røykvarsler så kan man få dette utlevert ved å ta kontakt på vaktmester eller styrekontoret. 

• Sjekk at stearinlysene er ordentlig slukket.

• Ikke lad mobilen eller nettbrettet om natten.

• Komfyrvakt. Komfyren er den største årsaken til boligbrann. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke teknisk feil ved produktet. En komfyrvakt vil hindre at det oppstår farlige situasjoner.

 

Les mer

Fyllingsdalen - 22. Jul

19 ºC

Siste nyheter

Ferieavvikling
Fra 22. juli til og med mandag 12. august...


 Informasjonsskriv som gjelder heiser i høyblokkene.
Til beboere i TN 9 & TN...


GENERALFORSAMLING 2024
Det ble avholdt ordinær...


Påskeverksted tirsdag 12. mars.
Tirsdag 12. mars kl.17.00-19.00 blir det...


ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2024.
Til Andelseierne i Smiberget...