ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2023.

Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 14.11.2022 vedtatt følgende endringer fra 01.01.2023: 

Netto felleskostnader økes med 3 % pga. generell prisstigning.

Varmeforskuddet økes med 50 %. Fjernvarme fra Eviny Termo AS forsyner nå fyrsentralen SOL med varme. Prisen på fjernvarme er koblet direkte til prisen på elektrisk strøm. Når prisen på strøm går opp, blir fjernvarmen som leveres til fyrsentralen SOL også dyr. 

Det har vært svært vanskelig for styret i fyrsentralen SOL å sette opp budsjett for 2023 pga. de store svingningene i strømprisen.

Den Kollektive TV- og bredbåndavtalen økes fra 249 kr pr mnd. til 289 kr pr mnd. Telia ville komme med denne økningen fra 01.07.2022, men styret klarte å få den utsatt til 01.01.2023.

Øvrige felleskostnader forblir uendret.

 

 

Fyllingsdalen - 9. Jun

11 ºC

Siste nyheter

Til beboere i Ture Nermansvei 9 og 45
Som kjent har vi i den senere tid hatt...


VI SØKER FRIVILLIGE TIL BÅLFEST 24.6.23 PÅ ORTUBANEN
St. Hans komiteen i Lyshovden, Ortuvann,...


Blåtur tirsdag 27. juni
Vi i styret ønsker å invitere...


Påskeverksted
 


Påskeverksted tirsdag 28. mars.
Tirsdag 28. mars kl.17.00-19.00 blir det...