ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2022.

Til

Andelseierne i Smiberget borettslag.

 

ENDRING AV FELLESKOSTNADER FOR 2022.

 

Styret i Smiberget borettslag har på styremøte 30.10.2021 vedtatt følgende endringer fra 01.01.2022:

• Varmeforskuddet økes med 8 %.

• Kollektiv TV-avtale ble på generalforsamling 30.06 vedtatt endret til Kollektiv TV- og bredbåndavtale. Denne økes fra 210 kr pr mnd. til 249 kr pr mnd.

• Vasking av trappegang og fellesareal + matter i vintermånedene reduseres fra 120 kr pr mnd. til 90 kr pr mnd.

• Øvrige felleskostnader forblir uendret.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Smiberget borettslaget

 

Fyllingsdalen - 23. Jan

6 ºC
Lett regn

Siste nyheter

Nyttig informasjon
Vi får mange henvendelser som man...


Montering av nytt låsesystem oppstart C området
Som informert om på...


Ohmia er nå ferdig med utbygging av alle ladestasjonene på C området.
Alle som har parkeringsplass med ladepunkt...


Har du låst deg ute eller mistet nøkkel?
Har du låst deg ute? I vaktmesters...


Problemer med vannet etter ordinær arbeidstid
Får man lekkasje etter at...