Velkommen til Smiberget Borettslag

 

Du ønskes velkommen til Smiberget borettslag. Borettslaget du nå har flyttet inn i er med sine 569 leiligheter, det nest største BOB borettslaget i Bergen.

Byggingen av borettslaget tok til i 1964 og innflytting foregikk i 1966 og 1967. 

I 1988 ble borettslaget delvis rehabilitert med utskifting av de fleste vinduer og altandører. 

 I 1995 ble det vedtatt å foreta en større rehabilitering - Maling av blokkene, skifting av kledning, etterisolering, diverse reparasjoner og utvidelse av altaner. 

I 1998 og 1999 ble uteområdene oppgradert, som lekeplasser, trapper, gjerder og belegningsstein foran inngangspartiene.

I 2012 startet arbeidet med å skifte tak på alle blokkene, dette ble ferdig i 2013. 

I 2016 begynte man å bytte ut alle radiatorer og undersentraler i borettslaget. I begge høyblokkene er også rør byttet. Dette arbeidet ble ferdig august 2019.

I 2017 startet en omfattende rehabilitering av alle rør, våtrom samt ventilasjon i borettslaget. Dette arbeidet ble ferdigstilt våren 2020.

 

Alle leilighetene har sentralvarme med radiator.
Styret anbefaler likevel beboere til å installere panelovner på soverommene.  

SOL står for borettslagene Smiberget, Ortuvann og Lyshovden. Fyrsentralen SOL ligger på Smiberget og leverer varme og varmt vann til 1237 leiligheter. Fyrsentralen ledes av et forretningsutvalg oppnevnt av de tre borettslagene. Fyrsentralen har fyrmester ansatt i stilling tilsvarende en time pr. dag. Tidligere ble det brukt olje og strøm til å fyre med. Nå brukes propan som leveres av Progass. Fyrsentralen er i de seinere årene blitt oppgradert til et moderne og driftssikkert anlegg. Når fjernevarmenettet er utbyfgget til Fyllingsdalen vil Fyrsentralen bli tilkoblet dette. 

 

Praktiske opplysninger

Styrekontoret er åpent mandag og onsdag mellom kl. 08.00 - 15.30 og tirsdag mellom kl. 12.00 - 17.00. 

Ture Nermans vei 11, 5143 Fyllingsdalen.
Telefon: 55 16 24 33 .
E-post: styrekontor@smiberget.no.
Her kan du få , få tildelt parkeringsplass, søke om garasje, og ellers få generelle opplysninger om borettslaget. Polletter til fellesvaskeriet kan kjøpes på Bunnpris.

Vaktmesterkontoret er åpent mandag til fredag kl. 07.30 – 14.30.
Ture Nermansvei 31, 5143 Fyllingsdalen
E-post: vaktmesterkontor@smiberget.no.
Driftsleder:   Georg Nonaas tlf: 970 98 345.
Vaktmester: Gunnar Yndestad tlf: 970 98 511.

 

Ordensregler

http://www.smiberget.no/Ordensregler

Restavfall

Det er plassert ut containere for restavfall på alle områdene i borettslaget.

Det er også plassert resirkulerings containere flere steder, slik at papir, glass, metall og plast kan kastes der. 


Boring og banking i vegger og tak kan til tider være nødvendig, for eksempel nå som du nettopp har flyttet inn i leiligheten. Husk på at dette kan være til stor sjenanse for dine naboer. Boring i vegger og tak forplanter seg i hele blokken.                                                                                             

Derfor har vi følgende regler på dette: På hverdager kan du bore og banke fram til klokken 19.00, på lørdager til klokken 18.00. Søndager og helligdager skal det være stille.
Sjekk med tillitsvalgt i blokken om det er egne regler for dette.
Skulle det være nødvendig å gjøre noe på de unntatte tidene, ta kontakt med tillitsvalgte samt dine naboer. 

Støy i forbindelse med spilling av høy musikk/festing til ”langt på natt”, har vært en av de vanligste årsakene til klaging fra naboer. Vis hensyn.

 

Vaskeri

I hver blokk er det et vaskeri som er disponibelt for alle blokkens beboere. I vaskeriet er det en tavle som hver beboer skriver seg på med navn eller leilighetsnummer og ønsket vasketid.
Vaskeriet skal ikke benyttes utover den tiden som står på tavlen.
Vaskemaskinen må ikke benyttes etter kl.20.00, tørketrommel kan brukes til kl. 21.00.
Vaskeriet skal ikke brukes på søndager og helligdager.         

Maskiner og rom rengjøres etter bruk.

 

Parkering på borettslagets område.

Tildeling av parkeringsplass får du ved å kontakte styrekontoret.
Vest Park er ansvarlig for å holde orden på parkering på borettslagets område.
Les nøye de skiltene som er satt opp. Parkering kun på oppmerkede plasser.
Alle gjesteparkeringer er skiltet. Gjesteparkering er ikke for beboere.
Vest Park kontrollerer jevnlig området og bøtelegger de som ikke respekterer skilting og oppmerking.
Maks periode for parkering utenfor inngangspartiene ved av og på lessing er 30min.

Vakttelefon Vest Park: 94 28 05 14

 

 Hund eller katt må ikke holdes uten skriftlig samtykke fra styret. Alle beboere i oppgangen, (i høyblokk – i etasjen), må ha gitt skriftlig samtykke før styret treffer sin avgjørelse.

Det er bare hold av innekatt som vil kunne bli godkjent.
Avfall fra dyr skal plukkes opp og kastes i restavfallscontainer.

Det er båndtvang på hele området!

 

Regler må vi ha. 

Men like viktig er det at du er med på å skape et godt bomiljø.
Ta hensyn til de du deler blokken med.
Gjør ditt for at andre og du selv skal trives.

 

Tillitsvalgt

I hver blokk er det en tillitsvalgt. Vedkommende skal orientere om rutiner i blokken.
Det skal holdes valg av tillitsvalgt hvert år.
Vervet bør gå på rundgang i blokken, slik at alle får muligheten til å inneha det.
Tillitsvalgt skal være et bindeledd mellom blokken og styret.
Har blokken ønsker eller forslag som krever styrebehandling, formidler tillitsvalgte dette til styret.
Er det ellers noe dere lurer på, ta kontakt med tillitsvalgt i blokken dere bor i, eller ta kontakt med styrekontoret.

 

Tv og bredbåndsavtale. 

Borettslaget har avtale med Telia for levering av tv og bredbåndsignaler.
I avtalen skal hver boenhet ha valgfri tv dekoder pluss bredbåndshastighet 30/30 inkludert i sin avtale.
Telia sin tv pakke kan skreddersys via deres poengsystem, i Smiberget har hver andel 50 poeng.
Ta kontakt med Telia på tlf: 21 54 54 54, besøk kundesenteret på adresen: Fjøsangerveien 50B, 5059 Bergen.

 

 Styrekontoret ønsker å kunne kontakte beboere via epost og sms. 

I forbindelse med arbeid og informasjon i borettslaget ønsker vi å kunne nå dere via sms eller e-post. 

Hvis du er usikker på om din e-post eller ditt mobilnummer er registert hos borettslaget sender du dette til styrekontor@smiberget.no.

Fyllingsdalen - 23. Jan

6 ºC
Lett regn

Siste nyheter

Nyttig informasjon
Vi får mange henvendelser som man...


Montering av nytt låsesystem oppstart C området
Som informert om på...


Ohmia er nå ferdig med utbygging av alle ladestasjonene på C området.
Alle som har parkeringsplass med ladepunkt...


Har du låst deg ute eller mistet nøkkel?
Har du låst deg ute? I vaktmesters...


Problemer med vannet etter ordinær arbeidstid
Får man lekkasje etter at...